Voor ruim een miljoen is er vergokt aan zorggeld, het geld ging niet alleen naar het casino. Onder andere werden er dure Louis Vitton tasjes, borstvergrotingen voor klanten en joggingspakken van gekocht, deze gingen vooral naar uit naar de jongeren.

Nadat het aan het licht kwam, sleepte de gemeente “Victorie” voor de rechter. De gevolgen zijn dat al haar woningen, aandelen in beslag zijn genomen en privérekeningen zijn bevroren. Hetzelfde geldt voor de adjunct-directeur van het zorgbureau.

Oordeel

Maandag heeft de rechtbank besloten dat er een bedrag van €670.225 terug betaald moet worden aan de gemeente. De proceskosten komen ook nog voor haar rekening.

Verschillende BV’s

In het onderzoek kwam naar boven dat de directrice zich te goed deed aan grote sommen geld. Door grote geldbedragen van maar liefs € 610.281 te door te schuiven naar verschillende BV’s o.a naar NJB Group een van haar persoonlijke BV’s.

Uiteindelijk werd ze ook doorgelicht en uit het onderzoek kwam naar voren dat ze niet bekwaamt was voor de functie die ze bekleden. Ze had een opleiding gevolg in Irak, die gelijk staat aan een havo niveau in Nederland.

terug omhoog